Segueix-nos

Barcelona Aging and Longevity Lab

Política de privacitat

El nostre compromís amb la seva privacitat

Responsable del tractament

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Identitat: Parc Sanitari Pere Virgili
Adreça postal: Esteve Terradas, 30 08023 Barcelona.
Telèfon: 932 59 40 00
Correu electrònic: info@ballaginglab.org 

Finalitats del tractament

Amb quines finalitats tractem les vostres dades personals?

En compliment del que disposa el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades, us comuniquem que tractarem les vostres dades per millorar els nostres serveis, prestar atenció al client i mantenir l’usuari informat sobre les últimes notícies en matèria de sanitat.

Legitimació del tractament

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Les vostres dades seran tractades d’acord amb les següents legitimacions establertes al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades (RGPD): pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, tal com estableix l’article 9.2 apartat h) del RGPD, a més del que estableix la mateixa Llei 21/2000 de 29 de desembre sobre els drets d’informació concernents a la salut ia l’autonomia del pacient i la documentació clínica; pel consentiment de linteressat pel tractament de les seves dades personals per una o diverses finalitats (article 6.1.a) RGPD) o per lexecució dun contracte dacord amb allò establert amb larticle 6.1.b) del RGPD.

Destinataris de les dades

A quins tercers comunicarem les vostres dades personals?

Les vostres dades només seran comunicades a les entitats fundadores o col·laboradores d’aquest projecte.

Termini de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades mentre siguin necessàries per atendre la vostra sol·licitud o mantenir la relació adequada amb vostè.

Drets

Quins drets té i com els pot exercir?

Els interessats podran exercir, si ho desitgen, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les dades personals, oposar-se al tractament, ia sol·licitar la portabilitat de les seves dades, a través de les següents mitjans:

  • Mitjançant enviament de sol·licitud per escrit a l’adreça postal indicada.
  • Mitjançant enviament de sol·licitud al correu electrònic info@ballaginglab.org.
 
 

Els interessats podran, en relació amb aquells tractaments que estiguin basats en l’obtenció del seu consentiment, retirar-ne el consentiment mitjançant el procediment que es detalla al paràgraf anterior.

Així mateix, si creieu que ha estat vulnerada la tutela d’algun dels seus drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( https://seu.apd.cat/ ).