Segueix-nos

Projectes

AI-EAT

El Gnam és una eina robòtica que busca fomentar l’autonomia de persones grans i/o amb dependència en facilitar un mètode perquè puguin alimentar-se per elles mateixes sense necessitat d’una persona auxiliar.

Col·laboració amb: IRI

Objectiu

Millorar el suport a l’autonomia de les persones amb dependència facilitant un mètode perquè puguin menjar per si mateixes sense la necessitat d’una persona auxiliar.

En què consisteix

AI EAT és un robot de suport a l’alimentació comercial que l’Institut de Robòtica Industrial de la UPC-CSIC, en col·laboració amb el PSPV, afegeix característiques perquè doni resposta a les necessitats de la gent gran durant el procés d’alimentació.

Fases de desenvolupament

  1. Identificació de l’evidència existent.
  2. Co-creació amb professionals assistencials per identificar les necessitats d’un robot que dóna menjar.
  3. Desenvolupament de prototips de robots.
  4. Pilotatge i validació amb usuaris finals.
  5. Implementació en entorn assistencial i comunitari.
  6. Avaluació d’efectivitat i de seguretat.

Estat actual

Inici pilot al setembre de 2022.