Segueix-nos

març 16, 2023

El projecte HoOP realitza el primer grup focal amb èxit

El HoOP (future HOusing and Older People Project), projecte inscrit al BALL, ha fet el primer grup focal del seu estudi amb èxit.

Els grups focals tenen lloc a “la Casa de Pensar”, seu del Barcelona Aging coLLaboratory (BALL), al Parc Sanitari Pere Virgili. Una casa construïda el juny passat en el marc de la Barcelona Design Week 2022, que es va traslladar mesos més tard a Vallcarca.

Què és el HoOP

Grup Efebé i la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna estem treballant en un projecte anomenat HoOP (future HOusing and Older People Project).

En una primera fase, tenim el propòsit de descriure les necessitats i les perspectives sobre com es volen sentir i com es visualitza l’habitatge per a la gent gran. Per a aquesta primera fase tenim previst realitzar grups focals a usuaris actuals i familiars d’usuaris, a usuaris potencials per donar resposta als dos grans temes exposats i també amb professionals que prestin serveis a institucions on viuen/assisteixen aquestes persones grans per oferir la seva perspectiva professional sobre com han de ser aquests habitatges per afavorir aquests sentiments expressats.

En una fase posterior i futura, volem codefinir un pla d‟acció que analitzi, experimenti i determini solucions per consensuar, desenvolupar i aplicar una visió compartida del futur model d‟habitatge i atenció per a la gent gran.

La col·laboració entre Grup Efebé i Blanquerna

Aquest projecte neix el gener del 2020 i ha anat evolucionant i passant per diferents treballs preliminars entre les dues entitats. Ara estem evolucionant un estudi de recerca que vam començar el 2021 amb un baròmetre sobre “Com i on volem viure quan siguem grans”. Sobre una mostra de n797 persones, d’entre 40 i 70 anys (col·lectius de les generacions Baby Boom i X, que són les nascudes entre 1950 i 1980). Tots ells eren de municipis espanyols de més de 200.000 habitants. L?estudi es va treballar en dues variables. Primer, preguntant com i on voldrien viure quan arribessin a la forquilla d’edat d’entre 75/80 anys. D’altra banda, com i on voldrien fer-ho si desenvolupaven algun tipus de dependència.

On volem viure i com volem sentir-nos de grans?

En aquest primer grup focal ja hi han participat persones entre 45 i 85 anys. Rosa Rifà i Anna Fornt, directora de Grup Efebé, respectivament.

Què et sembla el model actual de residències de gent gran? Com t’imagines el lloc on viure de gran? Amb qui voldries viure? Com voldries sentir-te en aquests espais presents i futurs?

Aquestes són algunes de les preguntes que hem formulat a aquest grup, per conèixer les necessitats viscudes i les perspectives en relació a com ha de ser l’habitatge per viure quan siguem grans des de la visió dels usuaris potencials presents i futurs i els diferents grups d’interès implicats.